zondag 24 april 2011

Visstandbeheer Hoeksche Waard

Er zijn 4000 sportvissers in de Hoeksche Waard, al dan niet lid van Hengelvereniging Hoeksche Waard.
Aart van der Waal is beroepsvisser. Zijn bedrijf 'van der Waal Binnenvisserij' is gevestigd in Numansdorp. Sinds 1989 vangt, verwerkt en verhandelt hij vis, veelal paling maar ook snoekbaars, karper, Chinese wolhand en krab. De rood-wit-blauwe vlag wappert boven aan de Schuringsedijk, waar hij ook paling rookt. Daarnaast bedrijft hij Ecologisch Visstandbeheer in de Hoeksche Waard.
Hij verkreeg visrechten in het Hollands Diep en belendend binnendijks water. Sinds het verbod op paling vissen vanwege een te hoog dioxyne gehalte in de vetlaag van de paling, wijkt Aart met zijn bedrijfje uit naar die binnenwateren om zo toch het hoofd boven water te kunnen houden.
In 2010 werd Aart van der Waal onderscheiden met een oorkonde en miniatuur als Beroepsvisser van het jaar. Deze titel werd hem toegekend door de CVB, de landelijke organisatie van beroepsvissers op de binnenwateren. De slogan 'Beroepsvissers vissen met verstand' brengt hij volledig in praktijk met het beheer van de visstand en de samenwerking met de sportvissers. Voor het Waterschap voert hij bemonsteringen uit. De vis wordt hiervoor naar een elektrisch vangnet getrokken, bemeten en bekeken en teruggezet. De visstand heeft invloed op de waterkwaliteit en andersom. Het percentage plantminnende vis is daarom zo hoog mogelijk. Dit zijn bittervoorn, ruisvoorn, 10-doornige stekelbaars, watje, geibel, kleine-en grote modderkruiper, snoek, kroeskarper en zeelt.
Migrerende soorten zijn paling, 3-doornige stekelbaars en bot. Zuurstoftolerante soorten grote modderkruiper, kroeskarper en zeelt.
De kwetsbare soorten in de Hoeksche Waard zijn paling, bittervoorn, kroeskarper en winde.
Ook bestaan er nog exotische soorten zoals; graskarper (bij Westmaas), roofblei, marmergrondel en Kaspische grondel.
Bot kan heel goed tegen zoet water, maar moet wel vrij binnen kunnen zwemmen, zoals in Zuid-Beijerland. De gemalen zijn naar binnen toe visvriendelijk, maar niet naar buiten. Een gemaal trilt, dat voelt de vis dus keert die om.
In Brussel zijn regels opgesteld voor de Visserij welke vervolgens door het Waterschap Hollandse Delta worden opgelegd in Kader Richtlijn Water (KRW) aan de sector in de Hoeksche Waard.
De Hoeksche Waard is altijd een palingrijk eiland geweest en als zodanig heeft het een voorbeeldfunctie. Vroeger kon de paling vrij intrekken. De polderwateren zijn nu afgesloten door gemalen die eigenlijk palingvriendelijk gemaakt moeten worden, maar het Waterschap heeft geen geld. 
Onderwaterplanten zoals waterpest, hoornblad en fonteinkruid zijn het huis van de vis. De snoek erg belangrijk voor de Hoeksche Waard legt zijn eitjes op de waterplanten. Daar liggen ze 14 dagen en komen dan uit de dooierzak, 11 dagen eten ze o.a. watervlooien en groeien tot wel 60 cm. De brasem gaat rond Koninginnedag kuitschieten.
De natuurlijke vijand van de vis is de Aalscholver, die wel 400 gr. vis per dag eet. Open water is daarom voor hen luilekkerland.zaterdag 23 april 2011

De Kikkershoek

De Kikkershoek is een akkerbouw-en fruitteeltbedrijf van 70 ha aan de Maasweg in Mijnsheerenland, tevens Agrarisch loonbedrijf L. van Kampen. De producten die zij telen worden dagelijks in de plattelandswinkel in de boerderij verkocht tussen 09.00 en 18.00 uur. Deze varieren van aardappelen, groenten en appelen en appelsap van eigen fruit.
De moeder van Jeanet Dekker werd op deze boerderij geboren, waar Jaenet nu met man en 2 zonen als moderne boerin kortgeleden een boerderij-automaat heeft geplaatst. Ze denkt nog na over een andere naam. Hieruit kunnen passanten een sapje of vergeten aardappelen trekken.
Tussen het gerst op het land ontdekten we een nest van Scholeksters, heel bijzonder want normaal liggen er maar 3 eieren in zo'n nest. Misschien dat de smeerwortel de plaats aangenamer maakt. 
Haar vader woont een kilometer verder die zij nu per kano kan bezoeken. Kortgeleden is van een gedeelte van het tussenliggende land Vlietproject gemaakt wat alleen  te bezoeken is op 14 mei a.s. en waarover ik een aparte pagina zal schrijven. 

De Zonnebloem

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig zieken en hulpbehoevenden. De afd. Oud-Beijerland bestaat dit jaar 20 jaar. Er ging een uitnodiging uit naar de clienten om dit te vieren in gebouw Maranatha.
Nel van Nimwegen zag een kraam van De Zonnebloem Strijen en werd ingezet als vrijwilliger bij een dagtocht. Dit beviel zo goed dat zij werd gevraagd een afdeling op te richten in Oud-Beijerland. Actie werd gevoerd om vrijwilligers te werven, de vlaggen en spandoeken zorgden voor donateurs.
Jacques van Egeraat was vervolgens de motor die de afdeling liet draaien waar inmiddels 150 ingeschreven gasten genieten van een winkelreisje, een uitstapje, paas/kerststukje maken, Sinterklaasfeest vieren of een bijeenkomst met koffie en een drankje. Het bezoekwerk is een belangrijk onderdeel voor de 40 vrijwilligers. Met een Zonnebloemgast wordt een praatje, een wandeling of een bezoek aan de markt gebracht. Regionaal gaan er vrijwilligers met minder mobiele en rolstoelgebonden mensen op vakantie.


Het feest werd een vrolijke jubileumviering met liedjes, gedichten, sketches en een echte modeshow van vrijwilligers. Ook de keuken werd bemand door een groep vrijwilligers die de gasten voorzagen van koffie met een Zonnebloemcake, een drankje en een overheerlijk koud buffet. De dag werd besloten met thee en het Zonnebloemlied.  

donderdag 21 april 2011

Wandelen in Piershil

Piershil vormt samen met de dorpen Nieuw Beijerland, Goudswaard en Zuid-Beijerland plus de buurtschappen Nieuwendijk en Zuidzijde en het Natuureiland Tiengemeten, de gemeente Korendijk. Sinds 1300 maakte de vier dorpen deel uit van het rechtsgebied van de heren van Putten. Na de totstandkoming van de bedijking in 1524 van de Polder 'Oud-Piershil' is het dorp gesticht. Voor de bedijking van de polder zag men een heuvel of hille boven het water uitsteken. Een vogelvanger Pier oefende hier zijn beroep uit, het vangen van watervogels. Het was de hil van Pier oftewel Piershil.
Een PKN kerk in het centrum die zich mag verheugen in een groot aantal bezoekers, vooral omdat in de omliggende gemeenten alleen Gereformeerde kerken zijn. De rechthoekige zaalkerk na 1524 werd in 1643 uitgebreid met een Noordvleugel en gerestaureerd in 1964. Het interieur is 17e eeuws, de vijf rouwborden 18e eeuws. Het heeft verschillende stormvloeden moeten doorstaan. Het kerkhof achter de kerk is niet meer in gebruik. Een nieuwe begraafplaats is buiten het dorp aangelegd. Het dorp heeft een Heemtuin die vrij toegankelijk is, het Verzorgingshuis draagt de naam Heemzigt. Er zijn twee scholen voor basisonderwijs. Er is dagopvang voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar en een BSO. Artsen uit Goudswaard en Nieuw Beijerland houden zitting, medicijnen worden opgehaald in het Verzorgingshuis. 
Dit koopmanshuis uit 1664 is een van de oudste en fraaiste panden uit de HW. Het staat op de hoek van de Kade en de Molendijk. Rechts een opkamer met eronder een keldervenster. De haven is afgesloten van de rivier het Spui na de laatste watersnoodramp in 1953. De haven Swanenblake was de scheiding tussen Corendijk(Goudswaard) en Piershil. Op de dijk zijn bij diverse woningen nog de stenen te zien waarin de vloedborden werden geplaatst tegen het hoge water.
Aan de Voorstraat staat een boerenhuis met hoge stal uit 1864. Op de verdieping zijn nog vierruitschuiframen te ontdekken. Dit pand wordt ingericht door de Herbergier een instelling voor woningen voor gehandicapten. In het buitengebied is een grote boerderij met rieten dak uit 1526, echter de jaartal ankers geven 1695 aan. Deze zijn bij herstelwerkzaamheden in foutieve volgorde geplaatst. In het dorp werd vlas geteeld en meekrap, later werd dit akkerbouw. Elke donderdag is het kaashuis open en is er een kleine markt.
Korenmolen Simonia is
eigendom van de
gemeente Korendijk.
Deze molen werd
gebouwd in 1845 op de
plaats waar eerst een
achtkantige molen stond.
In een gevelsteen zijn
een leeuw en kroon
uitgehakt met het jaartal 1714. Dit heeft betrekking
op het jaar van indijken van de achtergelegen westelijke polder. De molen is maalvaardig en toegankelijk voor bezoekers.
In dit dorp woonde barbier en chirurgijn Willem Tichelaar die in 1672 Cornelis de Witt beschuldigde dat hij hem had aangezet tot het voorbereiden van een moordaanslag op Prins Willem III. Cornelis de Witt was baljuw van Oud-Beijerland en ruwaard van Putten. Voor deze beschuldiging ontving hij een jaargeld gedurende het leven van Willem III, daarna is hij zelf in grote armoede gestorven.
In 1929 ontwikkelde de gebroeders Bosman een windwatermolen die zichzelf op de wind kan stellen door de windvaan aan de staart. Het bedrijf staat hier nog steeds en is internationaal in watermanagement.
Bakker Buck is twee dagen per week geopend en bakt nog de echte Hoeksche Waardse bolus die hoog en rond is. Voor de dagelijkse vergeten boodschappen is er een kleine kruidenier aan de haven. Met een Dorpshuis, een Cafe, een voetbalvereniging en ijsbaan is dit dijkdorp volledig selfsupporting.dinsdag 19 april 2011

Europees Parlement

Als hobby een bus aanschaffen en er leuke ritten mee maken. Dat doet Bram den Hartog uit Oud-Beijerland. Ster reizen staat er op zijn nieuw aangeschafte bus. Het zit heel confortabel en daar weten ze bij SSO dan ook prima gebruik van te maken middels het Activiteitenplatform 55+. 
Woensdag 13 april ging de reis naar het Europees Parlement in Brussel. Een Europarlementarier vertelde er over zijn werkzaamheden en legde uit dat er 1 week per maand vergadert wordt in Straatsburg. Omdat hij ontwikkelingssamenwerking in zijn pakket heeft reist hij de hele wereld over. Zijn werkzaamheden zijn divers waarbij er soms 2 of 3 vergaderingen samenvallen. Hij loopt dan van de ene naar de andere vergadering en wordt door zijn staf op de hoogte gebracht en gehouden. Zijn secretaresse zorgt dat zijn agenda wordt volgeboekt en zijn personal coach zorgt dat hij het volhoudt, want er wordt gewerkt van 's morgens 08.30 uur tot 's avonds 19.00 uur. Zo mogelijk weekends vrij. 
Wij mochten even plaatsnemen op de tribune in het Parlement waar we uitleg kregen over de gang van zaken.

Sinds 1979 kiezen wij elke vijf jaar vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Er zijn 736 leden afkomstig uit de 27 lidstaten van de EU, 25 daarvan vertegenwoordigen Nederland.  Tolken zorgen dat er direct wordt vertaalt. De taal die zij niet spreken wordt door eigen tolken in Frans, Duits of Engels vertaalt en daarna naar de desbetreffende talen vertolkt. De voertaal wordt steeds meer Engels.
Een lunch onderweg vulde de hongerige magen, waarna we weer veilig in Oud-Beijerland werden afgeleverd. 
De volgende reizen staan gepland; 24 mei naar Huize Doorn en militair luchtvaartmuseum Soesterberg, 14 september een reisje Groesbeek Iconen atelier en proeverij in de Wijnhoeve, 1 november Delft Nusantara museum Indonesie, winkelen en Porceleyne Fles. Vervoer, lunch en entree gelden zijn inbegrepen bij de prijs. 

vrijdag 15 april 2011

Buitengebied-Natuurgebied.

Ter compensatie voor het industriegebied 'De Bosschen' in Oud-Beijerland, werd vanaf 1998 De Staart als natuurgebied gerealiseerd door de gemeente Oud-Beijerland en het Hoeksche Waards Landschap. De gemeente is eigenaar en HWL beheerder.
In de jaren 70 werd het gebied opgespoten met een ongeveer 4,5 mtr. laag baggerspecie uit het Rotterdamsch havengebied. In de jaren 80 van de vorige eeuw is hier een laag klei op gestort en heeft daarna dienst gedaan als agrarisch gebied met akkerbouw. Nadat dit werd beeindigd werd in 1996 een veldonderzoek gedaan waarna een ontwikkelingsplan werd opgesteld. "Het natte gedeelte aan het Spui en heuveldeel van ongeveer 4 ha wordt ontwikkeld tot een zoetwatergetijde-ecosysteem. Dit bestaat uit open water, zand-en slikplaten, biezenvelden en ruigte, rietgorzen en bos. Door de getijden staan delen soms onder water en soms niet waardoor landvorming en vegetatieopbouw worden beinvloed". De natuur is hier heringericht door het planten van bomen en struiken en is nu woongebied van o.a. de Noorse woelmuis.
In 2003 werd 26 ha akkerland opgeleverd om zo natuurlijk mogelijk te ontwikkelen tot een natuurgebied met recreatieve functie.
Dit zgn. halfopen parklandschap moet door begrazing de ontwikkeling naar dit landschap bevorderen. Hier ontstaan natuurlijke graslanden met deels struiken en opgaande bomen. De begrazing zorgt voor variatie in het landschap.
Stichting FREE Nature is verantwoordelijk voor het beheer van de Schotse Hooglanders (2004) en de Konikpaarden (2011). Bomen en struiken kunnen dankzij begrazing groeien tussen het gras, maar worden ook beperkt door de vraat van de dieren.


De Schotse Hooglander is een klein rund ontstaan in de 16e eeuw met voorouder het Keltische rund. Door het leven in de Schotse Hooglanden is het een sterk en zelfredzaam dier geworden die graag in een kudde leeft en wel 20 jaar kan worden. Het karakter is rustig en zacht anders dan hun ruige uiterlijk door de lange haren en hoorns die bij de koeien naar boven groeien in dunne uiteinden en bij de stieren naar de zijkant in een draai, doen vermoeden. 
Konikpaarden zijn taaie publieksvriendelijke dieren die probleemloos kunnen overleven in de natuur. Het zijn de rechtstreekse nazaten van het uitgestorven Europese wilde paard, de Tarpan. De omgangsregels voor beide diersoorten zijn; hou minimaal 25 mtr. afstand, niet voeren en niet aaien anders worden ze opdringerig naar alle bezoekers


In 2010 werden 40 soorten vogels geteld, 5 srt. sprinkhanen, 8 srt. libellen, 16 dagvlinder soorten, padden, groene kikkers, bos-veld-en spitsmuizen, ratten, egels en mollen, konijnen en hazen, bunzing en zelfs enkele reeen en bevers werden waargenomen. Ruim 200 plantensoorten en 20 soorten bomen en struiken bieden huisvesting en voedsel aan de levende have.
De Staart is toegankelijk voor wandelaars die er vrij mogen rondlopen hoewel er paden zijn aangelegd. 
De educatieve route met opdrachten is uitgebreid door het Schotse Hooglander Pad waarbij ook fysieke elementen zijn toegevoegd, zoals boomstammen en stapstenen voor evenwichtsoefeningen, ren- opdrachten, een tunnel en mogelijkheden om in bomen te klimmen of hutten te bouwen. 

zaterdag 9 april 2011

Muziekverenigingen - 1

Een van de twee Muziekverenigingen in Oud-Beijerland is de Kon.Erkende Chr.Muziekver. De Bazuin, opgericht  op 30.08.1929. Zij zijn sinds 1991 gehuisvest in het gymlokaal van de voormalige Keucheniusschool aan het Laningpad nr. 2.
De vereniging bestaat uit een harmonie orkest sinds 1985, daarvoor was het een fanfare orkest. De drumband werd in 1953 opgericht en is sinds 1989 een slagwerkensemble. Tot dat jaar was er vanaf 1965 een majorette peloton, minirettes en supermini's. 
Door de enorme toeloop van jeugd werd een leerlingorkest gevormd, een samenspeelgroep en een blokfluitgroep. 
Een van de jaarlijkse evenementen is het Voorjaarsconcert. Dit werd gehouden in de aula van de Rijksscholengemeenschap op 19 maart 2011. Dit jaar geheel in het teken van sprookjes en magie. Met vertoning van het wereldberoemde Disneykasteel en met medewerking van musicalster Brigitte Heitzer werd het publiek meegenomen naar 'a fantasy world'.
Filmmuziek werd afgewisseld met het opzwepende ritme van de samba, een bijdrage van het slagwerkensemble. Ieder filmthema werd voorafgegaan door een korte bijpassende toneelscene, gespeeld door leerlingen van de Junior Musical Academy uit Oud-Beijerland.