woensdag 2 mei 2012

Boerderij Landzicht

De stukjes van Mees en Ageeth Visser van Boerderij Landzicht in Strijen in de media volgend maakte me nieuwsgierig naar biologisch boeren. Toen Mees dan ook een lezing gaf in Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt was ik een van de toehoorders. Aan de hand van een foto van de boerderij uit 1946 begon hij een boeiend verhaal te vertellen. 
Zijn ouders waren traditionele boeren op de boerderij, waar het gezin woonde.  Het was een gemengd bedrijf, d.w.z. veeteelt en akkerbouw. 30 ha grond en 30 koeien. De mest was goud en voor eigen gebruik. Er waren kippen voor de eieren, een paar schapen en een varken. Een bakhuis met erachter een afdakje waaronder de takken van de knotwilgen lagen die gebruikt werden om vuur te maken waarop water werd gekookt en de bakkeet werd gestookt. Ook de bakker en klompenmaker werden van hout voorzien, eerst waren er nog houtkachels die werden vervangen door kolenkachels. Eens per jaar werd een varken geslacht in de rookkast. Tijdens de tarweoogst werd bier gedronken, wat in de boerderij werd gemaakt. Van de melk werd boter gemaakt, er was een groentetuin voor eigen gebruik en een hooimijt. Voor het binnenwerk was er hulp van dienstbodes en er waren melkknechten en landarbeiders. Minimaal 20 mensen waren met de boerderij verbonden en aten van de opbrengst van de boerderij.


Kunstmest en buskruit liggen dicht bij elkaar werd in WO II ontdekt. Om aan de grote vraag naar voedsel na de oorlog te voldoen werd het gebruik van kunstmest dan ook algemeen. De planten groeiden veel sneller, dierlijke mest werd overbodig, gewas werd voller, de wind kon er niet doorheen blazen waardoor vocht werd vastgehouden en schimmels ontstonden, gevolg gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het werd een visueuze cirkel. Men ging zich specialiseren op akkerbouw of veeteelt. Zoveel mogelijk telen bracht ook nieuwe grotere traktoren. Voor de zwaardere mechanisatie moest het waterpeil dalen om het niet in de klei te laten zakken, met als gevolg dat flora en fauna rond de sloten verschraalden en door het trillen verdichtte de grond waarvan alleen de bovenste laag maar wordt los gemaakt door de Combine. Met ruilverkaveling werden sloten en greppels dichtgemaakt en draineerbuizen aangelegd om grondwater af te voeren. 
Na het overlijden van zijn vader in 1980 ging Mees verder op de boerderij tot hij de oude foto van de boerderij ter hand nam 25 jaar geleden. Kritisch keek hij naar zijn manier van werken en besloot het anders te gaan doen. Door het telen voor de groothandel sprak hij bijna nooit iemand en trots op het gebruik van bestrijdingsmiddelen was hij ook niet langer. Veel was er niet bekend in die tijd over biologisch boeren. Wortelonkruid, zoals distels nam explosief toe en Mees vroeg zich af wat wil het land en de gewassen mij vertellen. Lusenne is een vlinderbloemig gewas met lange penwortels die ook de bodem openbreken. Het bindt de stikstof en maakt de grond open, zodat de distels na een paar jaar geen problemen meer vormden en er geploegd kon worden. Het groenteabonnement was inmiddels in het leven geroepen, dus werd op boerderij Landzicht gestart met het telen van biologische groenten, naast aardappelen voor de groothandel en levering aan Nestle babyvoeding. 30 tot 40 Verschillende groenten worden geteeld. Met zaaitijden wordt rekening gehouden, ook met het oog op hulp van de kinderen (5 in totaal) en hun vriendjes tijdens vakanties. De knotwilgen kwamen terug en de oude schuur heeft een nieuw rieten dak gekregen. Met het aanleggen van de hoogstam fruitboogerd hopen Mees en vrouw Ageeth dat de steenuilen weer terugkomen. Hier hangen ook wat kasten van de Imker. Voor de klanten is er binnenkort de bloemenpluktuin. 57 Perken omringd door Meidoornhagen, belangrijk voor de natuurlijke vijanden. Het akkerbouwbedrijf is 39 ha groot, maar de opbrengst is 40% gedaald. Toch kan bij biologisch telen in de wereldbehoefte worden voorzien. En door mensen op je bedrijf uit te nodigen ga je dat vanzelf doen volgens Mees.