maandag 17 februari 2014

Bezoek de Hoeksche Waard,

Mijn favoriete plek in Nederland is de Hoeksche Waard. Neen het ligt niet in Zeeland, zoals velen denken, maar het is een Zuidhollands eiland. De provincie Zuid Holland kent meerdere eilanden die door de grilligheid van de natuur en met behulp van mensenhanden zijn onttrokken aan de zee. De huidige omvang van het eiland werd rond 1653 verkregen door het aanleggen van de laatste dijk.
Het open cultuurlandschap heeft als dragers; dijken, kreken, oevers en bomen. Omgeven door rivieren als Haringvliet, Spui, Oude Maas, Hollands Diep en Vuile Gat. Te bereiken via een tunnel aan beide zijden van het eiland, via een brug of per veerpont. Ziedaar de Hoeksche Waard., mijn geboortegrond. Handelsroutes en stormvloeden trokken hand in hand over dit eiland. Dit akkerbouwgebied, wat nog in 1953 een watersnoodramp overleefde heeft sinds 2004 de status van Nationaal Landschap verworven. Dat zijn landschappen met internationaal zeldzame, unieke en nationaal kenmerkende eigenschappen. Daarnaast hebben ze vaak ook bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Verworven ja, want 19 andere nationale landschappen in Nederland werden door de overheid aangewezen. Dit typeert misschien wel het karakter van de bewoners. Vasthoudend, maar oog voor ontwikkeling en meegaan met de tijd.


De verkaveling bestond hier uit taartpunten i.p.v. landstroken, hoe veelbelovend klinkt dat niet. En dat stukje Zuid Holland lieve lezers is meer dan de moeite van het bezoeken waard. De betekenis van Waard is immers; herbergier, kastelein en laaggelegen land tussen rivieren, maar ook van een bepaalde waarde. Zoals ik al vertelde door velen nog niet ontdekt, maar zo'n heerlijk fietseiland met accommodaties die niet alleen voor ouderen maar ook voor kinderen heel aantrekkelijk zijn. Naast traditionele speeltuinen ook speeltuinen waar kinderen hun eigen fantasie, hun oerinstinct en dromen kunnen vieren. (Zij bevinden zich o.a. in Natuurgebied Klein Profijt te Oud-Beijerland en op het eiland Tiengemeten). Orchideeeen groeien in natuurgebied Argusvlinder. Het Vlietproject is de benaming voor een verzameling kleinere natuurgebieden, waarbij de vele eeuwen oude kreken in ere zijn hersteld. 
Diverse campings, vele plaatsen waar Bed and Breakfast te vinden zijn en niet te vergeten eetcafés en restaurantjes. De Hoeksche Waard is een gebied van polderlandschap wat is bedijkt, dus u begrijpt hier geen snelwegen langs uw tafel of campingplaats, maar de natuur of het water. Oorspronkelijke waterwegen zijn nog in takt gebleven, zodat er een kanoroute gevaren kan worden. Diverse boerenbedrijven vonden neveninkomsten door te investeren in biologische landbouw met winkel aan huis, toerisme, handel en creativiteit. Proef de eigen landproducten. De prachtige boerderijen zijn het bezichtigen meer dan waard.

De actieve molenstichting heeft er voor gezorgd dat in de vele voormalige dorpen de molens weer draaien en meel gekocht kan worden. De diverse kerkgebouwen zijn soms geopend voor het publiek of u belt even bij de koster aan.
Ook voor muziek is er veel tijd en ruimte. In Oud-Beijerland vindt jaarlijks het Raadhuis Klassiek plaats aan de oevers van de Vliet.Op ons eiland liggen bomenroutes, kunstroutes en we kennen het polderrondje, waarbij de mogelijkheid bestaat bij de kunstenaar een atelier te bekijken. Wij vertellen verhalen als een oud volksgebruik, spelen toneel en maken muziek op hoog niveau. Dit eiland bestaat uit bijna 60 polders, waar ruimte is voor natuurgebieden, landbouw en bloeiende akkerranden, maar ook voor relevante industrie. Deze laatste gebieden zijn zo aangelegd dat ze zijn opgenomen in het landschap en niet alleen een blok beton vormen in een groene omgeving.

 
14 dorpen en evenzoveel buurtschappen werden teruggebracht tot 5 Gemeenten. Wij zijn een volk van 80.000 fietsers/wandelaars en misschien wel uit de klei getrokken maar dat heeft ons weerbaar gemaakt. In 1813 was Nederland Frans grondgebied. Het waren de Hoeksche Waarders die zich als eerste hiertegen verzetten en in opstand kwamen. De stormen brachten ons dikke kleilagen op het oorspronkelijke veen, waar wij een prettige leefomgeving van creeerden. Wij laten u graag delen in onze dorpse charmes en stadse allures in de Gemeente Oud-Beijerland. De Gemeente Strijen biedt u cultuur; Oosters Bekade Gorzen en Hoogezandsche Gorzen vormen tesamen met de natuurgebieden de Oeverlanden Hollandsch Diep bij Strijen Sas, waar natuur en recreatie samenkomen in een zgn. Deltagebied, de Gemeente Binnenmaas wellicht historie, cultuurhistorie en een zwemparadijs, de Gemeente Cromstrijen watersport, Golfbaan, Hoeksche Waards Landschap en de Gemeente Korendijk plaatselijke markten, dorps leven, Korendijkse Slikken met vele vogelsoorten.
Gidsen van Hoekschewaards Landschap nemen u graag mee voor een rondleiding.

POLDERLAND'.
Oerhollands tafereel
Dit wijde lage land
Een kostelijk juweel
Door sloot en plas omrand
Rondom uitbundig groen
In ’t malse gras het vee
Dat zich tegoed mag doen
Aan ’t kant en klaar diner.
Arie den Broeder