dinsdag 10 februari 2015

De Haringvlietsluizen

In de 12e eeuw waren Voorne en Flakkee één eiland. De stormvloed van 1216 verwoestte de natuurlijke kust en zo ontstond het Haringvliet. Na de watersnoodramp van 1953 zijn in het kader van het Deltaplan de Haringvlietsluizen gebouwd in de monding van het Haringvliet aan de westzijde om het gevaarlijke hoge water van de zeekant tegen te houden. De sluizen reguleren het waterpeil voor een vlotte doorvaart van de schepen en het water van 3 grote rivieren wordt door de schuiven afgevoerd. Het Haringvliet ligt in Zuid-Holland tussen Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Het Spui verbindt het Haringvliet met de Oude Maas. In het Haringvliet ligt het natuurgebied Tiengemeten. Aan de oostzijde ligt de Haringvlietbrug.


De 1 km lange sluizen zijn gebouwd tussen 1956 en 1970 als onderdeel van de Haringvlietdam welke 4.5 km lang is. De dam verbindt de eilanden Goeree-Overflakkee (Stellendam) en Voorne-Putten (Hellevoetsluis) en is het 6e bouwwerk van de Deltawerken.
De scheepvaart maakt nu gebruik van een schutsluis bij Stellendam aan de zuidzijde van de kering om de Noordzee te bereiken. Rijkswaterstaat en de ANWB bieden met 'Beleef de Deltaroute' een leuk en interessant dagje uit rond de 13 Deltawerken in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Stel zelf je eigen deltaroute samen, kies uit de talloze uitjes, attracties of evenementen en ervaar dat de Deltawerken er niet voor niets zijn: bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang.

Door de afsluiting is echter wel verandering ontstaan in de delta van de rivieren Rijn en Maas. Het Haringvliet is veranderd van brak water met eb en vloed in een zoete rivierarm zonder getij. Een zoet Haringvliet is gunstig voor de inname van water voor landbouw en drinkwater. De scheepvaart profiteert van het hogere waterpeil.
De natuur is door de afsluiting echter grondig veranderd


De afgelopen decennia zijn onze wateren vooral ingericht met het oog op scheepvaart en veiligheid. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. We hebben nu veel kanaalvormige rivieren met vrij steile oevers. Natuurlijke verbindingen tussen zoet en zout of met bijvoorbeeld oude rivierarmen zijn afgesneden. Ook de natuurlijke getijwerking is grotendeels verdwenen door de aanleg van verdedigingswerken tegen hoogwater. Hierdoor ontstaat er voor veel planten en dieren een gebrek aan natuurlijk leefgebied, dynamiek en rust- en verblijfplaatsen. 
Schoon water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. De waterkwaliteit is op veel plekken onvoldoende. Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanuit Kader Richtlijn Water (KWR).
In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland zijn door het ministerie van Economische Zaken 7 Natura 2000-gebieden aangewezen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dat zijn gebieden met unieke natuurwaarden die we beheren en beschermen, zodat de natuurwaarden niet verslechteren. Het zijn; Hollands Diep, Haringvliet, Oude Maas, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten